دنیای مجازی یک امیر

شروع یک دنیای جدید …

شی نورانی عجیب : پدیده طبیعی یا غیر طبیعی

نویسنده:
19 خرداد 91

هوالقادر امشب حدود ساعت 22.30 که داشتم میومدم خونه ، سر خیابون یه دفعه یه شی عجیب رو توی آسمون دیدم و بعد هم دیدم یه نفر دیگه هم به همونجا خیره شده. یه نور عجیب که یه سمتش پخش شده بود و سمت راستش یه گوی کوچیک بود و به طرز عجیبی داشت بزرگ […]